Zgodnie z zapowiedzią dziś pierwszy odcinek z cyklu

SMART HOME

 –   ROZLICZAJ SIĘ Z GŁOWĄ

Gościmy dziś Paulinę / piastującą stanowisko głównego księgowego w sp zoo, posiadającą certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych / która odpowie na pytania

– JAK ROZLICZAC SIĘ Z GŁOWĄ
z Urzędem Skarbowym, na co zwrócic szczególną uwagę, jak łatwo rozliczyc się samemu i na co przysługują nam ulgi w 2015 roku

– pracodawca wręczył nam PIT , co z nim zrobic?
P: w zalezności jaki jest to rodzaj PITu.
PIT 40 nie robimy nic 🙂 będzie to oznaczac, że pracodawca nas już rozliczył. Jeżeli jest wykazana nadpłata podatku to będzie oznaczało, że pracodawca nam ją zwróci przy najbliższej wypłacie. Natomiast jeżeli jest niedopłata podatku to będzie ona potrącona przy najbliższej wypłacie.
– a co to jest ten PIT 40 ?
P: jeżeli pracownik ma przychody tylko i wyłącznie z 1 źródła przez cały okres rozliczeniowy, nie rozlicza się z małżonkiem, nie ma żadnych odliczeń / typu dzieci , internet / to wtedy do 5 stycznia pracodawca daje nam wybór czy ma nas rozliczyc, czy chcemy rozliczyc się sami / bywa, że sami musimy się upomniec o ten przywilej u pracodawcy /
– a jeśli chcemy się sami rozliczyc?
P: wtedy Pracodawca w terminie do końca lutego przekazuje nam PIT 11
– wracając do tematu, co z tym PITem zrobic 🙂
P: ściągamy jeden z programów typu PIT , które są nagminnie reklamowane na różnych forach internetowych lub co ja preferuję – program e-deklaracje ze strony Ministerstwa Finansów / TU / . Programy, które są rozpowszechnione w internecie ułatwią nam życie, w porównaniu do rozliczenia w formie papierowej, gdyż po wpisaniu danych z PIT 11 program samodzielnie nam wyliczy podatek należny za cały rok i krok po kroku nami pokieruje.
– jaki formularz mamy w takim razie wypełnic
P: jeżeli ktoś uzyskiwał przychód w danym roku jedynie w Polsce i otrzymał od pracodawcy, Urzędu Pracy lub z ZUS informację PIT 11 to wtedy wypełnia PIT 37
– to podaj nam, proszę wskazówki dotyczące wypełniania PIT 37
P: w polu 1 wpisujemy nr PESEL, / + opcjonalnie pole 2 – PESEL małżonka / w polu nr 6 zaznaczamy kratkę nr 1 / opcjonalnie kratkę nr 2 /, w polu nr 9 adres naszego Urzędu Skarbowego / wybór poprzez rozwinięcie listy / , w polu nr 10 kratkę 1. Kolejnie przechodzimy do części B, gdzie wpisujemy dane nasze / + małżonka / , następna część to C – dochody / straty ze źródeł przychodów. Przepisujemy dane liczbowe z PIT 11 części E do PIT 37 część C / małżonka C 2 /.
Warto zaznaczyc, że składki na ubezpieczenie społeczne z pola 66 / PIT 11 / wpisujemy odpowiednio do pole 99 / i pola 100 / w PIT 37, a ubezpieczenie zdrowotne z pola 68 / z PIT 11 / w pole 116 / i w pole 117 / PIT 37. Dzięki programowi z sieci – w części G uzyskamy informacje czy mamy podatek do zapłaty czy zwrot.
– a co z odliczeniem ulgi na dziecko
P: musimy wtedy dołączyc PIT O, gdzie w części E wpisujemy dane dziecka pesel oraz co ważne czy przysługuje nam odliczenie za cały rok czy tylko za poszczególne miesiące, a program sam za nas wypełni pola z odpowiednimi kwotami. Niektóre programy dostępne w sieci same przeniosą dane z PIT O do PIT 37, ale niestety nie wszystkie, to za nas wykonają i wtedy sami musimy przenieśc kwoty z PIT O do części F – PIT 37
– czyli rozumiem, że jeżeli dziecko urodziło się np. w lipcu – odliczymy ulgę od podatku jedynie za miesiące: od lipca do grudnia
P: tak, zgadza się , otrzymamy w takiej sytuacji zwrot tylko za odpowiednią część roku
– czy prawdą jest, że nie każdy odliczy ulgę na 1 dziecko
P: tak, jeżeli mamy 1 dziecko, a nasz dochód przekracza 56.000 zł rocznie / 112.000 zł w przypadku małżeństwa / to wtedy niestety nie skorzystamy z ulgi
– przeczytałam, że rok 2015 wprowadza wyższą ulgę na 3 dziecko
P: na 3 dziecko i każde kolejne. Ulga na 1 i 2 dziecko wynosi po 1.112,04 zł, na 3 dziecko 2.000,04 zł, a na 4 i kolejne 2.700,00 zł
– czy są ponadto jakieś inne nowości na rok 2015
P: nowością jest możliwośc uzyskania zwrotu ulgi na dzieci w kwocie przekraczającej zapłacony podatek ale tylko do wysokości zapłaconego podatku składek ZUS
– a co z pozostałymi odliczeniami
P: Niestety wiele ulg zostało już zlikwidowanych i niewiele można odliczyc. Wszystkie odliczenia podobnie jak ulgę na dziecko ujmujemy w PIT O
– i co w tym roku możemy odliczyc ?
P: od przychodu możemy odliczyc wydatki na internet pod warunkiem, że jest to pierwszy lub drugi rok kiedy dokonujemy odliczenia, kolejnie możemy odliczyc darowizny np. krwiodawstwo lub na cele kultu religijnego. O dochodu odliczamy również wydatki na rehabilitacje i leki w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub jeśli mamy na utrzymaniu taką osobę / np. dziecko / z takowym orzeczeniem.
– a co w przypadku kiedy koszt dojazdu do pracy jest wyższy niż koszty uzyskania przychodów naliczone przez pracodawcę ?
P: możemy odliczyc faktycznie poniesione koszty dojazdu do miejsca zatrudnienia , ale tylko w sytuacji kiedy możemy je udokumentowac na podstawie miesięcznych biletów – koniecznie imiennych
– a jaka jest różnica w przypadku programów reklamowanych na różnych stronach internetowych, a e-deklaracją ze strony ministerstwa finansów
P: są 2 podstawowe różnice. Wypełniając PIT przy pomocy programu ze strony MF możemy go wysłac drogą elektroniczną / nie potrzebując do tego podpisu elektronicznego, a jedynie dane autoryzacyjne czyli przychód z roku ubiegłego /, a ponadto inne programy są sponsorowane przez różne fundacje i nie mamy możliwości wyboru organizacji, której przekażemy 1% podatku. Pole jest odgórnie wypełnione i nieaktywne
zgadza się, korzystałam kilkakrotnie z tego typu programów i chcąc wybrac Organizację, po wydrukowaniu deklaracji musiałam skreślic dane narzucone przez program, wpisac wybraną przeze mnie Organizację i zaparafowac .Przekonałam się ponadto, że po wysłaniu PIT drogą elektroniczną jest krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku

Dziękuję za rozmowę, a Was zapraszam do komentowania i zadawania pytań zarówno w formie komentarzy, jak i na maila : kontakt@wkawiarence.pl w tytule wpisując : smart home.
Zobowiązujemy się do odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was tematy.